Om Curlinggruppa (English; see below)

 

Vi har i mange år stilt med 1 lag i bedriftsserien i Snarøya Curlinghall, sesongen går fra midten av oktober til slutten av mars.

 

Dessverre ser det ikke ut til at vi greier å stille med noe lag denne sesongen, vinteren 2023-2024.

Dersom du ønsker å bidra til at vi igjen kan delta og vil stille opp for laget - så ta kontakt!


English: About the Curling group

For many years we have fielded 1 team in the company series at Snarøya Curlinghall. The turnament runs from mid-October to the end of March.


Unfortunately, it seems that we will not be able to field a team this season, winter 2023-2024.


If you want to contribute to us being able to participate again and want to stand up for the team - then get in touch!
Styret i gruppa

Leder: Ny leder for 2018/2019 ikke valgt.

Kasserer: Roar Holtedahl

Kontakt hovedstyret: Ingrid Vegdahl